Bijkomende nieuwe vrachtwagens worden geleverd aan Belcar

06/04/2023

De enorme toevloet aan nieuwe wagens die eindelijk geproduceerd geraken en de daarop volgende bewegingen in de markt zorgen voor een enorme toename van de volumes die Belcar dient te behandelen.

Om hierop een antwoord te bieden was uitbreiding op de afdeling transport een absolute must, niet evident gezien de lange levertermijnen en grote tekorten aan chauffeurs.

Gelukkig heeft Belcar hierop geanticipeerd en op tijd de beslissing genomen om bijkomende mensen aan te werven en bestellingen van vrachtwagens te plaatsen.

We zijn dan ook erg fier op de eerste van een hele reeks nieuwe Mercedes Actros vijfladers die mooi bestickerd op onze site is toegekomen, u kan ze weldra in het straatbeeld zien verschijnen!